Ingeniørfirmaet Synkro

Antenneanlæg:
I 1999 blev markedet for etablering og drift af private antenneanlæg liberaliseret. Synkro har stået for etablering, vedligeholdelse og opgradering af (fælles) antenneanlæg over hele landet. Det er ganske enkelt en integtreret del af Bolignet konceptet.

Automation:
Styring og regulering af forskellige flow er en oplagt opgave for computere i netværk. Styringssystemer i boligsektoren kaldes CTS anlæg (Central Tilstand og Styring): Med CTS anlæg kan administrator løbende følge udvikling i energi og andre driftrelaterede områder, løbende optimere og gribe ind, før fejl opstår.

Et CTS anlæg i en boligafdeling har ofte en tilbagebetalingstid på under 5 år. Besparelser på drift og varmebudgettet giver kort tilbagebetalingstid, mindre udslip, og et bedre klima.

Overvågning:
De smarte computerstyrede overvågninsgssystemer Synkro har været med til at udvikle, mindsker hærværk og tyveri, og gør det nemmere at fange synderen, hvis han alligevel dukker op.

Overvågning skal ikke overvåges, men kun bruges når der sker noget. Computeren gemmer data der senere kan trækkes frem efter behov.

Tele/Data:
Synkro ”opfandt” Bolignet konceptet i 1996 i forbindelse med etablering af Kollegienet Sønderborg. Mange arbejdede på den samme idé, men Synkro og Sønderborg kom først. Kollegierne i Sønderborg har stor glæde af nettet den dag i dag.

Synkro udfører kontrol og perfomence målinger på kørende netværk, og udvikler i fornødent omfang det måleudstyr der skal bruges.