Ingeniørfirmaet Synkro

Ingeniørfirmaet Synkro Aps
Etableret af Ingeniør og Civiløkonom Henrik Kressner som personligt selskab i 1986, omdannet til anpartsselskab 2004. Synkro Aps er 100% ejet af H.K. Holding der igen kontrolleres af direktør Henrik Kressner.

Ud over at drive selskaberne har Henrik Kressner også skrevet 2 lærebøger i programmering, og har været aktiv skribent inden for tele/data kommunikation.

Historie
Selskabet startede med at handle med computerdele, men udviklede sig ret hurtigt til softwareudvikling. Omkring 1996 hvor Bolignet konceptet blev indført, blev opgaverne meget entrepriseorienterede. Synkro har i dag etableret lidt over 300 Bolignet i omkring 85.000 boliger. De sidste år har de mere almindelige ingeniøropgaver tiltaget i omfang og hovedopgaverne er mest hjælp og vejledning til bestående Bolignet og antenneanlæg, samt rågivning og assistance i forbindelse med store netværk.

Formål:
Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed og dermed i forbindelse stående virksomhed, og i den forbindelse at søge at bidrage til den demokratiske samfundsudvikling ved at omforme teknologiske landvindinger til noget praktisk anvendeligt, gennem oplysning og gennemførelse af faktiske projekter, med tyngde på etiske betragtninger.

Arbejdsområder:
- Foredrag, debat og oplysningsarrangementer
- Udarbejdelse af analyser, studier og forprojekter.
- Fejlsøgning, måling og analyse på netværk
- Brugerundersøgelser
- Bygherrerådgivning
- Projektledelse