Ingeniørfirmaet SynkroAstronomi:
Synkro understøtter undervisning i de naturfaglige fag, ved at tilbyde skoleklasser adgang til observationsinstrumenter.

Fotoforsøg ligger her:

Tanker om radioastronomi ligger her
Link til live astronomi er her: